תחומי עיסוק

• תקשורת

מכשירים רפואיים

תוכנות שונות

עיבוד תמונה

אופטיקה

מכשירים אלקטרוניים

 בניה