tradm_1170

סימני מסחר

 •  מונופול תמידי על "סימן" לזיהוי "מוצרים או שירותים"
 •  על הסימן המסחרי להיות ייחודי
 •  שימוש נכון בסימנים מסחריים יכול ליצור מותג בעל ערך, אשר לקוחות מחפשים לפני רכישה
 •  סימני מסחר מוגבלים למוצרים או לשירותים המכוסים
 •  בעקרון על ידי אחד מתוך 45 דרגות בינלאומיות
 •  מדינות מסוימות (בעיקר ארה"ב, סין ואירופה) דורשות הגדרה ספציפית יותר
 •  סימן מסחרי עבור סחורות – חובה להשתמש בו על או עם מוצרים, בכל אחד מהמוצרים המוגדרים
 •  חובה להראות שימוש בפועל בהתאם להגדרה
 •  מקרא: בלבול הצרכן - הצרכן מניח שאותו סימן מסחרי פירושו אותו מקור של המוצרים (מותג אמין)
 •  אין בלבול בין מוצרים או שירותים שונים
 •  עגלות, טיולונים וריהוט לתינוקות של ®Silver Cross לעומת מעליות לכסאות גלגלים, מקלות הליכה, וכסאות גלגלים של ®Silver Cross
 •  דלתא נתיבי אויר לעומת ברזי דלתא לעומת מוצרי מחשב דלתא לעומת דלתא הלבשה תחתונה
 •  הגנה מוגברת עבור סימני מסחר מוכרים
 •  סימני מסחר הם "ההגנה הראשונה" נגד זיופים
 •  מכס יכול לעצור כניסה של מוצרים מזוייפים לנמל